Vår ledningsgrupp

Julián Ciccalè

CEO – Chief Executive Officer


Julián Ciccalé började som programvaruingenjör och var en del av .COM-boomen i slutet av 90-talet och början av 00-talet då han samarbetade med olika webbföretag.

Han var med och skapade en av de första latinamerikanska marknadsplatserna på nätet. Han arbetade i Kalifornien med att skapa en webbplats för elektroniska husdjur och hantera en av de mest vältrafikerade webbplatserna i branschen. Efter det började han arbeta inom bilindustrin på Fiat Auto i Italien, som chef för det team som skapade det mest avancerade CRM-systemet för försäljning och eftermarknad i hela Europa.

Därefter grundade han ett företag i Madrid, som sålde och utvecklade ett SaaS-baserat CRM-system för fordonsbranschen med fokus på alla OEM-företag. Under hans ledning växte företaget från 5 till 120 personer och samarbetade med stor framgång med mer än 11 biltillverkare i olika länder i Europa. Företaget gick kort därefter samman med Datafirst och I’CAR Systems, för att skapa Imaweb-koncernen.

Julián studerade datavetenskap vid Universidad Tecnológica Nacional i Buenos Aires, Argentina.

Jonatan Dal Bon

CTO – Chief Product & Technical Officer


Hans karriär startade i tidig ålder då han började inom teknisk support för Microsoft.

År 1998 blev han fullstack-programmerare för flera olika populära webbplatser och sektorer som kommunikation, nyheter, fordon, annonser m.m.

År 2002 var han med och grundade Imaweb, där han hade rollen som IT-chef och ledde utformningen av CRMAuto, den mest omfattande CRM-lösningen för bilindustrin i Europa. År 2019 utsågs han till co-CEO för Imaweb Spanien.

Efter tre år blev Jonatan Dal Bon CPO och CTO (Chief Product and Technical Officer) för Imaweb-koncernen. Han övervakar idag produktutveckling och roadmap, forskning och utveckling samt informationssystem. Han studerade datavetenskap vid universitetet i Belgrano, Buenos Aires, Argentina.

Graham Howell

CFO – Chief Financial Officer


Graham har lång erfarenhet inom ekonomisektorn med 28 års erfarenhet från mjukvaruindustrin. Han började inom revision, övergick till bokföring, verksamhetskontroll och efter en 12 månaders interim-tjänst som General Manager fick han sin första tjänst som CFO år 2009.

Under sin karriär har Graham arbetat för både stora börsnoterade och mindre privatägda mjukvaruföretag, som tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för allt från viktiga ERP-system till aktiehandel.

Han har haft turen att ha en roll med internationell räckvidd sedan 1997 och har bott och arbetat i Storbritannien, Tyskland samt Frankrike där han för närvarande befinner sig. Graham ansluter till Imaweb som CFO.

Han tillför en mängd erfarenhet och kunskap för att stödja en fortsatt tillväxt och utveckling av Imaweb i allmänhet och ekonomiteamet i synnerhet.


Jean-Louis Baffier

CRO – Chief Revenue Officer


Jean-Louis började sin karriär i olika tekniska roller (support, utveckling, forskning och utveckling och konsultation) på Oracle från 1993 till 2008, både i Frankrike och Kalifornien. Han började på Salesforce 2008 där han till en början ledde försäljningsteamen, för att sedan klättra uppåt till Senior Vice President för EMEA Sales där han ledde det stora molndataföretagets mycket aktivt växande fas, fram till början av 2015.

Från 2015 till slutet av 2017 ledde han hela Microsoft Frankrikes verksamhetsöverskridande verksamhet, bidrog till företagets förflyttning till molnet och fick verksamheten, som var god för 1 miljard USD, till en tvåsiffrig årlig tillväxt.

Efter 25 år i storföretagens tjänst återvände han till San Francisco för att leda Algolias go-to-market-strategi som Chief Revenue Officer, där han ledde deras internationella expansion och tredubblade de globala intäkterna på ca två år.

Under de senaste två åren var Jean-Louis General Manager för Alsid, ett franskt snabbt växande startup-företag inom cybersäkerhet, där han ledde deras internationella expansion som resulterade i att företaget förvärvades av Tenable, en av de globala ledarna inom cybersäkerhet. Han arbetade med integrationen av båda företagen fram till slutet av 2021.

Jean-Louis ansluter som Chief Revenue Officer, och är ansvarig för alla våra återförsäljare och OEM-erbjudanden samt våra globala marknadsförings-, försäljnings- och alliansteam. Hans uppdrag är att helt integrera alla enheter till ett sammanhängande, effektivt och väl presterande team, för att säkerställa tillväxten i Imaweb-koncernen.

Olivier Bisson

COO – Chief Operating Officer


Olivier Bisson är ingenjör med examen från Mines-Télécom 1998. Han började sin karriär på Bouygues Telecom, där han arbetade med digitala tjänster. Han startade upp och ledde avdelningen för konsulttjänster på OUI.sncf, i nära samarbete med sina kunder för att utveckla deras online-företag.

Han började på Microsoft 2011, först som chef för affärsproduktivitet och O365-konsultverksamhet och sedan som chef för marknadsföring, strategi och affärsutveckling inom Enterprise Services Division. Han ansvarade för strategisk planering, go-to-market-strategi och affärsutveckling för tjänsteverksamheten, för att hjälpa kunder i deras stora digitala transformationsprojekt och deras systems livscykel.

Från 2019 till 2022 har han arbetat som VP för Professional Services och Chief Customer Officer på Talentsoft/Cegid. Han har varit ledamot i styrelsen och har även bidragit till koncernens tillväxt och omvandling.

Olivier började på Imaweb i januari 2022 som Chief Operating Officer Group, med uppdrag att stödja bolagets tillväxt.

Han ansvarar för att säkerställa en smidig drift av leveransavdelningarna. Som global chef för avdelningarna för konsulttjänster och kundservice i 11 länder med cirka 200 anställda kommer han att leda all kundrelaterad verksamhet från driftsättning av projekt till support och övergripande Customer Relationship Management.

Philippe Dressy

CSO – Chief Sales Officer


Philippes uppdrag är att leda och utveckla Imaweb i Frankrike, Spanien och Portugal och även att dela med sig av sin breda kompetens och erfarenhet inom försäljning i koncernen.

Han är en handlingens man, med ett passionerat intresse för bilmarknaden, och säkerställer en smidig drift av vår verksamhet och tillväxt. Hans affärsexpertis gör att han kan utforma åtgärder i linje med kundernas förväntningar. Detta möjliggör nya erbjudanden och grundläggande företagskompetens så att vi, på lång sikt, kan få det mest kompletta och relevanta utbudet på marknaden.

Philippe började i koncernen år 2000 efter 12 års erfarenhet av att sälja ERP- och CRM-lösningar. Han har en examen från Montpellier Business School och University Institute of Computer Technology i Lyon 1.


Victor Copete

VP Customer Experience


Victor Copete har en 27 årig internationell karriär inom försäljning och marknadsföring, leverans och kundservice. Han har haft ledande befattningar inom kemi- och konsumentvarubranschen samt industriautomation.

Från och med 2010 specialiserade han sig på mjukvarudistribution med fokus på transformation och digitalisering. Han har skaffat sig erfarenhet inom detta område genom positioner som Director of Operations Europe/Russia för Emerson Automation Solutions i Madrid och Zurich, Director of Operations and Customer Care EMEA för Autodesk i Barcelona och Director of Customer Care CPA för Cegid i Lyon.

Victor har en handelsexamen från 1993. 2012 specialiserade han sig på internationaliseringsstrategi, med en utbildning som organiserades av ministeriet för industri och handel i Spanien. Sedan dess har han varit konsult i utrikeshandelsinstitutets industriella internationaliseringsprogram.

Patrick Campas

VP Professional Services


Efter flera befattningar inom IT, utveckling och revision började Patrick Campas arbeta med programvaror för bilindustrin, där han har arbetat i nästan 25 år.

Först inom GSI Motor Trade, sedan GBM och därefter DCS Groupe och Reynolds & Reynolds innan han började på Imaweb 2015. Efter att ha haft ledande befattningar inom tekniska områden (ansvar för team av analytiker och utvecklare i ett internationellt sammanhang) har Patrick avancerat till roller som fokuserar mer på kunden, särskilt inom projektledning och kontakten med viktiga kunder, för att därefter leda support och konsultteam på Imaweb.

Patrick har en master i data- och affärsvetenskap (MBI) från IFSIC i Rennes och en magisterexamen i företagsekonomi.

Bertrand Jeanpierre

CoS – Chief Of Staff


Bertrand Jeanpierre började sin karriär som strategi- och marknadsföringskonsult på Simon-Kucher & Partners mellan 2013 och 2019.

Han arbetade först på kontoret i Paris och var involverad i flera B2B- och B2C-projekt i olika länder (Grekland, Turkiet, Rumänien osv.). Sedan flyttade han till London och därefter till Sydney. Han spenderade tre år med att få det lokala kontoret att växa, parallellt med arbete för resten av organisationen.

Bertrand kom tillbaka till Europa 2019, för att slutföra sin ursprungliga ingenjörsutbildning och började på Imaweb i september 2020, först som GTM and Pricing Manager och senare som personalchef.

Hans uppdrag är att hjälpa ledningsgruppen att uppnå företagets mål.